WAAR WIJ IN GELOVEN

We love happy learning people!

Long Life Learning! Wij geloven Long Life Learners gemotiveerd zijn om te leren en zich te ontwikkelen omdat ze het willen: het is een opzettelijke en vrijwillige handeling. Een leven lang leren kan ons begrip van de wereld om ons heen vergroten, ons meer en betere kansen bieden en onze levenskwaliteit verbeteren.

En nee u hoeft hiervoor niet terug in de schoolbanken. Vanaf het moment dat we naar school mogen, horen wij dat het belangrijk is dat we goed onderwijs volgen. Over het algemeen kun je zeggen dat dit een goed advies is want het halen van goede resultaten is belangrijk. Maar naar school gaan is slechts één concept van leren. Er zijn meer mogelijkheden om kennis en vaardigheden op te doen door je leven heen.

Kennis kan worden opgedaan en vaardigheden worden overal ontwikkeld - leren is onvermijdelijk en gebeurt de hele tijd. Long Life Learning gaat echter over het creëren en behouden van een positieve houding ten opzichte van leren, zowel voor persoonlijke als professionele ontwikkeling.

Streven naar geluk bij onze gebruikers, daar doen we het voor. Door de huidige leertestvariabele intelligentiequotiënt (IQ) aan te vullen met de variabelen emotionele intelligentie (EQ) en fenomenologische intelligentie (PI) en allerlei soorten talentderivaten.  Door het aanbieden van online tools die integriteit, fenomenologische creativiteit en flexibele service samenbrengen.  

Wij zijn van mening dat Long Life Learning in combinatie met individuele talenten een fundamenteel recht is voor iedereen. Dit omdat het een bijdrage levert aan ieders continue persoonlijke ontwikkeling. Deze bijdrage is ook van toepassing op de economische adaptieve rol die in onze samenleving kan worden gespeeld.

Naast bestaande partners, kan voor prospectiepartners de samenwerking van het management van de twee bedrijven worden gezien als een schoolvoorbeeld waarin verschillende visionaire succesfactoren samen kunnen komen. De potentiële samenwerking kan krachtig en verrijkend zijn en bijdragen aan een uiteindelijk betere wereld! 

Onze focus
Wij zijn gericht op online onderwijs en aanverwante processen, zoals organisatie, communicatie, samenwerking en analyses in diverse bedrijven en publieke organisaties. Onze voorkeur gaat uit naar het benaderen van de verticale markten en allerlei soorten ondernemingen, overheid- en onderwijsinstellingen, van klein en lokaal tot groot en wereldwijd.