Het doel van een auto is om ons van plek A naar plek B te vervoeren. Om ons doel (plek B) te bereiken, zal de auto in gang gezet moeten worden en blijven rijden totdatMathieu
we onze eindbestemming gehaald hebben. De auto is daarbij wel afhankelijk van brandstof, techniek en andere factoren. Zonder benzine en werkende motor komen we niet vooruit. Tijdens het halen van ons doel willen we deze factoren graag kunnen monitoren.  Een dashboard kan ons hierbij helpen. We kunnen zien wanneer er brandstof getankt moet worden, hoe warm de motor is en hoe hard we rijden. Deze informatie zorgt ervoor dat we een gevoel van controle hebben over het bereiken van ons einddoel.

Een leerproces kun je ook beschouwen als een reis naar een eindbestemming. Stel dat alle leerlingen van een klas dezelfde bestemming hebben: het tafeldiploma. De weg naar dit doel kan per leerling verschillen. Zowel de leerling als de leerkracht kunnen hier invloed op hebben. De leerling heeft hulp- en leermiddelen nodig om zijn doel te halen. Met een online software programma kan de leerling op eigen niveau en tempo de diverse tafels doorlopen. De reis start met een overzicht van de 10 tafels (leerdoelen). De leerling kan zelf (of in overleg) zijn (leer)route bepalen en de leerkracht zit naast hem en volgt hem. Wanneer het nodig is geeft hij de leerling nieuwe brandstof (tip, hint etc.) en spoort hem aan of remt hem af. Met ondersteuning en begeleiding  van de software en zijn leerkracht haalt de leerling zijn einddoel. Prachtig!

Maar wat als je nu 30 leerlingen tegelijkertijd moet volgen en bijsturen? Hoe kan een leerkracht dan zien wie brandstof of andere hulp nodig heeft? Daarvoor kunnen we het dashboard gebruiken. De input van de leerlingen wordt opgeslagen en verwerkt tot overzichtelijke en duidelijke visualisaties. Alle leerlingen worden zo in beeld gebracht en gevolgd. Op het dashboard kan de leerkracht eenvoudig zien hoe de reis van de leerlingen verloopt. Op basis van deze informatie kan de leerkracht bijpassende hulp bieden.

In dit voorbeeld zit vooral de leerkracht aan het stuur van het leerproces van de leerling. Maar die sturing kan ook veel meer bij de leerling of lerende liggen. In dat geval kan je op het dashboard jouw eigen reis monitoren en beslissingen nemen. Ook kun je het dashboard inzetten als hulpmiddel om jouw route te bepalen en bij te sturen. Op basis van de ingebrachte gegevens worden, na verwerking door algoritmes, suggesties geformuleerd. Het dashboard biedt dus volop mogelijkheden om inzicht te verkrijgen in het leerproces en de ontwikkeling van een individu. Daarnaast heeft een dashboard de potentie de route af te stemmen op een specifiek persoon. Dit biedt weer kansen voor  gepersonaliseerd leren.

Integrat-ed maakt met trots bekend de ISO certificering gehaald te hebben. Deze certificering toont aan dat de wij ons managementsysteem voor informatiebeveiliging, conform de ISO 27001 normering, op orde hebben. Ook wel het ISMS genoemd en dat staat voor Information Security Management System. Dit managementsysteem is gericht op het beschermen van waardevolle bedrijfsinformatie én persoonsgegevens in het bijzonder. In het ISMS wordt beschreven aan welke afspraken wij als Integrat-ed ons moeten houden bij het gebruiken en uitwisselen van deze vertrouwelijke informatie.

Waarom hebben wij gekozen voor certificering?

Informatiebeveiliging is voor Integrat-ed van essentieel belang. Het behalen van de norm is voor ons geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een goed en adequaat beheerd managementsysteem voor informatiebeveiliging. Deze internationale norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties of delen daarvan. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen – die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden – te waarborgen. Uw gegevens zijn dus bij ons in goede handen!

Monique Schoutsen, Radboud Universiteit over online ouders en opgroeien met Xerte. Hoe doe je dat? En wat levert het op?

Monique Schoutsen DvA 154092 2 1Inmiddels zijn we al weer bijna drie jaar trouwe gebruikers van Xerte, ofwel Xerte Online Toolkits en we voelen ons dus al een beetje Online Toolkids.

En kids hebben ouders nodig, ouders die hen overal mee helpen, omdat ze nog moeten leren vliegen. En als online ouders bij Xerte kun je het beste Inge en Tom van het bureau 12Change hebben, dat hadden we al vastgesteld. Want reken maar dat die je uit de brand helpen als je vastloopt.

Nu dachten we dat we na twee jaar al behoorlijk op eigen benen stonden. Maar dat viel uiteindelijk toch een beetje tegen, want we wilden gaan vliegen met een nieuwe Xertefeature, namelijk de beslisboom. En daar hadden we opnieuw de hulp van onze ‘ouders’ nodig.

Want we wilden dingen die niet standaard in Xerte voorzien waren, maar die extra code vereisten. Switchen tussen de takken van de beslisboom en op bepaalde pagina’s wél een homeknop, maar géén vooruitknop en andersom. Dat heeft heel wat mailtjes heen en weer gekost. Maar dan heb je ook wat, een aantal van drie beslisbomen zelfs.

We zijn nog niet klaar met alle vertakkingen, laat staan de bijbehorende plaatjes, maar het ziet er wel al uit als een volwassen bouwwerk, vinden we zelf. En dat is alleen nog maar de navigatie. Want het onderwerp was ook nieuw voor ons. Wel écht een onderwerp van deze tijd – ja, ook bibliotheken moeten met hun tijd mee: privacy en het beschermen van onderzoeks- en persoonsgegevens.

Dat dat – ook op universiteiten – een belangrijk topic is, moge duidelijk zijn; je wilt natuurlijk niet dat de antwoorden van bijvoorbeeld geïnterviewde patiënten op straat komen te liggen. Als dat eenmaal zou gebeuren, zouden er weinig patiënten meer zijn die aan je onderzoek mee willen werken…..

Bovendien zijn de boetes voor het (ook per ongeluk) lekken van persoonsgegevens, ook wel datalekken genoemd, inmiddels behoorlijk hoog, dus alleen daarom al staat het hoog op de agenda.

Nu heb je bij ons aan de universiteit verschillende soorten studenten, van Letteren- tot Informaticastudenten, van studenten die veel van cybercriminaliteit weten tot studenten die daar echt niets van weten en niet snappen waarom je gevoelige data beter niet via Dropbox kunt delen en niet kunnen beredeneren waarom het ene wachtwoord beter is dan het andere.

En dat is precies de reden waarom we de studenten autonoom door onze straks ongetwijfeld soepel lopende privacymodule (werknaam RU hackproof?) willen laten surfen. En nu maar hopen dat ze onze codes niet gaan kraken!

Monique SchoutsenUniversiteitsbibliotheek
Radboud Universiteit
Nijmegen

Integrat-ed gaat voor ISO 27001

Als Integrat-ed vinden we het belangrijk om aan u te kunnen laten zien dat wij een goed en krachtig informatiebeveiligingssysteem hebben. Daarom hebben wij ervoor gekozen om een ISO 27001 systeem te gaan integreren en certificering te behalen. De ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiligingssystemen.

Wat is ISO 27001?
ISO 27001 is een standaard die gaat over informatiebeveiliging. In deze standaard staat hoe je procesmatig met het beveiligen van informatie kan omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie zeker te stellen

Waar staan wij?
Het certificeringstraject bestaat uit twee fases. Wij hebben de Fase 1 audit achter de rug en we zijn heel verheugd dat we in de loop van december 2018 door kunnen gaan met de Fase 2 audit.

Interesse in ons Informatiebeveiligingsbeleidbeleid? Dan kunt u dat op te vragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Inge DonkervoortKleine lesjes, opdrachtjes of herinneringen. Op ieder apparaat te openen en te maken, altijd en overal. Het werkt 'echt' wijst onderzoek uit. De gegeven informatie wordt echt beter onthouden.

Goed ontwikkelde microlessen maken iedere trede op de kennisladder makkelijker te beklimmen en kunnen helpen de top van de ladder in een mum van tijd te bereiken.
Maar hoe gaat dat dan in zijn werk?

In dit voorbeeld volgen we een fusie van twee bedrijven. Zoals vaak het geval ervaart de organisatie gedurende deze fusie terugkerende conflicten en onrust omdat de interne bedrijfsculturen verschillen en soms tegenover elkaar staan. De normen en waarden van deze twee oorspronkelijke bedrijven zijn gewoonweg niet compatibel.

Het bedrijf zette voor het personeel seminars, team-building en consultants in, maar het conflict leek steeds verder te escaleren en in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Toen kwam het management met een nieuw idee.

Iedere medewerkers kreeg een smartphone en één keer per week, stuurde men een korte video met een aantal vragen naar de medewerkers. De video's toonden werksituaties waarbij de waarden en normen tegenstrijdig konden zijn, en elke werknemer moest een mogelijke oplossing zoeken en een kort antwoord geven via hun telefoon. Deze opdrachten werden verzonden tijdens de werkuren, en de medewerkers mochten hier ook op reageren tijdens de werkuren.

Dit kreeg de bal aan het rollen. Werknemers benaderde elkaar bewuster en met begrip voor elkaars mogelijke oplossingen en de verschillen in waarden en normen verschoven en verminderde, waarmee ze beter op elkaar aansloten. Voordat ze het beseften werden de twee groepen echt samengevoegd en werd de fusie ook voor het personeel een succes.

Microleren kan ook worden gebruikt als een aanvulling op het reguliere online leren, of dit nu binnen een bedrijf is of op een school. Bijvoorbeeld iedere woensdag krijgen de deelnemers een kennisgeving op hun telefoon en/of in de email dat er een nieuwe microles beschikbaar is. Via dit bericht is de microles eenvoudig en direct toegankelijk voor de deelnemers, wanneer ze maar willen en waar ze dan ook zijn.

Door te investeren in slechts 5 minuten van hun tijd, kan de deelnemer informatie tot zich nemen, een vraag beantwoorden of krijgen ze een korte introductie of herhaling van een onderwerp. Al in 1885 schreef de Duitse psycholoog Ebbinghaus over de 'Forgetting curve' en hoe klein herhalingen van een onderwerp zouden kunnen helpen deze informatie beter te onthouden.

Naast bovenstaande toepassing zijn microlessen ook een waardevol instrument voor bijvoorbeeld zakelijke communicatie. Door middel van een kort bericht kan een bedrijf zijn werknemers informeren over het laatste nieuws, vragen om input, bedanken voor de goede resultaten, ze trainen in een nieuwe vaardigheid of herhalingen sturen van onderdelen van een gevolgde training.

Microleren helpt de grenzen tussen opleiding, informatie updates en de communicatie in het bedrijf te vervagen, terwijl het bewustzijn, de focus en het gevoel van integratie versterkt wordt.

Bron: PedIT, Gjermund Eikli