WAARIN WIJ GELOVEN

We love happy learning people!

Integrat-ed gelooft dat levenslang leren in combinatie met het ontwikkelen van individuele talenten een fundamenteel recht moet zijn voor iedereen. Dit levert een bijdrage aan ieders continue persoonlijke ontwikkeling.

Wij geloven dat ‘Life Long Learners’ gemotiveerd zijn om te leren en zich te ontwikkelen omdat ze het willen: het is een opzettelijke en vrijwillige handeling. Een leven lang leren kan ons begrip van de wereld om ons heen vergroten, ons meer en betere kansen bieden en onze levenskwaliteit verbeteren. En nee u hoeft hiervoor niet terug in de schoolbanken. Vanaf het moment dat we naar school mogen, horen wij dat het belangrijk is dat we goed onderwijs volgen. Over het algemeen kun je zeggen dat dit een goed advies is. Maar naar school gaan is slechts één concept van leren. Er zijn veel meer mogelijkheden om kennis en vaardigheden op te doen zo door het leven heen.

Kennis kan overal worden opgedaan en vaardigheden worden overal ontwikkeld - leren is onvermijdelijk en gebeurt de hele tijd. Life Long Learning gaat echter over het creëren en behouden van een positieve houding ten opzichte van leren, zowel voor persoonlijke als professionele ontwikkeling.

Streven naar geluk bij onze gebruikers, daar doen we het voor. Door de huidige leertestvariabele intelligentiequotiënt (IQ) aan te vullen met de indicatoren emotionele intelligentie (EQ) en fenomenologische intelligentie (FQ) en allerlei soorten talenten. Deze laatste twee indicatoren voor persoonlijk voorspellend talent hebben een veel praktischer relatie met wat het leven inhoudt.

Integrat-ed hecht zeer veel waarde aan het bieden van integriteit, fenomenologische creativiteit en flexibele service.

Terug