ISO 27001 certificering behaald door Integrat-ed!

Integrat-ed maakt met trots bekend de ISO certificering gehaald te hebben. Deze certificering toont aan dat de wij ons managementsysteem voor informatiebeveiliging, conform de ISO 27001 normering, op orde hebben. Ook wel het ISMS genoemd en dat staat voor Information Security Management System. Dit managementsysteem is gericht op het beschermen van waardevolle bedrijfsinformatie én persoonsgegevens in het bijzonder. In het ISMS wordt beschreven aan welke afspraken wij als Integrat-ed ons moeten houden bij het gebruiken en uitwisselen van deze vertrouwelijke informatie.

Waarom hebben wij gekozen voor certificering?

Informatiebeveiliging is voor Integrat-ed van essentieel belang. Het behalen van de norm is voor ons geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een goed en adequaat beheerd managementsysteem voor informatiebeveiliging. Deze internationale norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties of delen daarvan. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen – die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden – te waarborgen. Uw gegevens zijn dus bij ons in goede handen!