Mathieu Claas over wat dashboards kunnen betekenen voor uw organisatie.

Het doel van een auto is om ons van plek A naar plek B te vervoeren. Om ons doel (plek B) te bereiken, zal de auto in gang gezet moeten worden en blijven rijden totdatMathieu
we onze eindbestemming gehaald hebben. De auto is daarbij wel afhankelijk van brandstof, techniek en andere factoren. Zonder benzine en werkende motor komen we niet vooruit. Tijdens het halen van ons doel willen we deze factoren graag kunnen monitoren.  Een dashboard kan ons hierbij helpen. We kunnen zien wanneer er brandstof getankt moet worden, hoe warm de motor is en hoe hard we rijden. Deze informatie zorgt ervoor dat we een gevoel van controle hebben over het bereiken van ons einddoel.

Een leerproces kun je ook beschouwen als een reis naar een eindbestemming. Stel dat alle leerlingen van een klas dezelfde bestemming hebben: het tafeldiploma. De weg naar dit doel kan per leerling verschillen. Zowel de leerling als de leerkracht kunnen hier invloed op hebben. De leerling heeft hulp- en leermiddelen nodig om zijn doel te halen. Met een online software programma kan de leerling op eigen niveau en tempo de diverse tafels doorlopen. De reis start met een overzicht van de 10 tafels (leerdoelen). De leerling kan zelf (of in overleg) zijn (leer)route bepalen en de leerkracht zit naast hem en volgt hem. Wanneer het nodig is geeft hij de leerling nieuwe brandstof (tip, hint etc.) en spoort hem aan of remt hem af. Met ondersteuning en begeleiding  van de software en zijn leerkracht haalt de leerling zijn einddoel. Prachtig!

Maar wat als je nu 30 leerlingen tegelijkertijd moet volgen en bijsturen? Hoe kan een leerkracht dan zien wie brandstof of andere hulp nodig heeft? Daarvoor kunnen we het dashboard gebruiken. De input van de leerlingen wordt opgeslagen en verwerkt tot overzichtelijke en duidelijke visualisaties. Alle leerlingen worden zo in beeld gebracht en gevolgd. Op het dashboard kan de leerkracht eenvoudig zien hoe de reis van de leerlingen verloopt. Op basis van deze informatie kan de leerkracht bijpassende hulp bieden.

In dit voorbeeld zit vooral de leerkracht aan het stuur van het leerproces van de leerling. Maar die sturing kan ook veel meer bij de leerling of lerende liggen. In dat geval kan je op het dashboard jouw eigen reis monitoren en beslissingen nemen. Ook kun je het dashboard inzetten als hulpmiddel om jouw route te bepalen en bij te sturen. Op basis van de ingebrachte gegevens worden, na verwerking door algoritmes, suggesties geformuleerd. Het dashboard biedt dus volop mogelijkheden om inzicht te verkrijgen in het leerproces en de ontwikkeling van een individu. Daarnaast heeft een dashboard de potentie de route af te stemmen op een specifiek persoon. Dit biedt weer kansen voor  gepersonaliseerd leren.