PedIT

PedIT

PedIT (Pedagogische IT) is een unieke software oplossing voor online leren, communiceren en samenwerken. Waarom is PedIT anders dan andere leerplatformen? Het is een zeer flexibele omgeving die het leren op verschillende manieren ondersteunt. Vrijwel alle didactische online werkvormen zijn mogelijk. Omdat PedIT vanuit een sociaal constructivistische visie is ontstaan drukt dit een duidelijke stempel op de leeromgeving. PedIT is gemaakt door 'onderwijskundigen'. Nog voordat de eerste code was geschreven in 1995, hadden ze hun filosofie al geformuleerd, namelijk:

  • Mensen leren wanneer ze andere mensen ontmoeten
  • De groep is de 'arena' van het leren
  • De groep is de 'bron' van het leren

Onderzoek heeft uitgewezen dat 'intimiteit' en 'beschikbaarheid' de sleutel zijn tot geslaagde interactie in een online omgeving. Het succes van de social media platforms, bevestigt dit. In PedIT worden deze sociale tools gebruikt om online leren en interactie te ondersteunen. Het is niet gemakkelijk om open social media tools te gebruiken als een platform voor online leren – speciaal wanneer de activiteit van een deelnemer op deze sociale platforms opgeslagen moeten worden of gebruikt worden als (deel van) een opdracht die beoordeeld wordt. Er wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen van personen, allerlei persoonlijke berichten en beschrijvingen, microblogs (zoiets als Twitter). Dit zijn al bekende tools bij de deelnemers. In plaats van Facebook, Twitter, etc., maken de deelnemers gebruik van sociale tools binnen de eigen afgeschermde leeromgeving. Ze herkennen de manier van communiceren, maar dan in een veilige omgeving. De makkelijke en direct beschikbare toegang tot feedback maakt het nog aantrekkelijker voor ze.

Date

01 September 2018

Tags

Online leren